Praatcafe

Girlfriends komt elke 3de zaterdag van de maand samen voor een gezellige babbel vanaf 14.00hr.

Zaal Sluisvliet 

Vingerlingstraat 15-17

8400 Oostende

Data praatcafe

Onze voorziene data voor de bijeenkomsten van Girlfriends telkens 3de zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur

- 20 maart 2021

- 17 april 2021

- 15 mei 2021

- 19 juni 2021

- 17 juli 2021

- 21 augustus 2021

- 18 september 2021

- 16 oktober 2021

- 20 november 2021

- 18 december 2021

- 15 januari 2022

De bijeenkomsten van Girlfriends zullen pas plaatsvinden op het ogenblik dat de Covid-19 maatregelen het toelaten en naar de dan van toepassing zijnde maatregelen. Dit in samenspraak met Stad Oostende